System powiadamiania SMS

System za pośrednictwem bezpłatnych SMS lub połączeń telefonicznych informuje mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach (wichury, śnieżyce, upały, blokady dróg, itp.), zmianach w funkcjonowaniu Urzędu oraz o ważnych wydarzeniach lokalnych (pikniki, zawody sportowe, imprezy plenerowe, bezpłatne konsultacje i promocja zdrowia). Aby zarejestrować swój numer komórkowy lub stacjonarny, wystarczy wpisać go w polu poniżej, a następnie potwierdzić kod, jaki prześlemy do Państwa automatycznie. Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji!

Administratorem danych osobowych jest GMINA LESZNOWOLA, 05-506 Lesznowola, ul. Gminna 60.
Kanałem komunikacji do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest inspektor@lesznowola.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji:
* zawartej umowy - usługi w serwisie SerwerSMS.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
* marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług realizowanego w formie tradycyjnej (papierowej i elektroniczej), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki.